Με το WhatPSU.com μπορείτε εύκολα να μάθετε τι τροφοδοτικό χρειάζεστε για τον υπολογιστή σας εισάγοντας απλώς το μοντέλο της CPU και το μοντέλο GPU

I need to know what PSU do I need

This is an automatic calculator. Choose your PC's CPU and GPU (or only one of them), and click the "calculate" button. You'll get as a result the minimum PSU you need for this rig and some recommended PSUs

Tell me more about this